Thursday, 27 August 2015

022 Studia Croatica – Povijest - Međunarodna dimenzija

Studia Croatica – Povijest
Međunarodna dimenzija

Od početka, časopis je imao međunarodnu prespektivu. Časopis je također uvijek imao i još ima suradnike koji žive u različitim zemljama, naročito u Latinskoj Americi, Sjevornij Americi i Europi.
Što se tiče tiskane verzije, slala se brojnim knjižnicama, ustanovama i likovima diljem svijeta.

Iako u neko vrijeme časopis se nije mogao slati direktno u Hrvatsku, ali na neki način bi stignula. Prije nekoliko godina direktor Nacionalne i Sveučilišne Knjižnice u gradu Zagrebu, pričao je da su oni primali časopis Studia Croatica i da bi je spremili u ladice koje su bile dobro skrivene. U Jugoslaviji hrvatska riječ je bila tabu tema.

Ova međunarodna perspectiva koju smo prije spomenuli, mogla se posebno primjetiti kroz aktivno sudjelovanje časopisa na HNV Hrvatsko Narodno Vijeće. Ta ustanova je kordinirala rad i borbu hrvatskog iseljeništva prema temeljem cilju: uspostava vlastite i slobodne države, suverene i neovizne.

Konačno, ovaj se cilj postigao, zasigurno ne na jednostavan način, pod vodstvom dr. Franje Tuđmana, osnivač i prvi prdsjednik Republike Hrvatske. Naš časopis smatra čašću da je bio suradnik časopisa već od ´80tih. godine.

Važno je istaknuti da Studia Croatica ime veze s brojnim ustanovama u Hrvatskoj i u iseljeništvu, a ovdje možemo spomenuti pet: Hrvatska Matica Iseljenika, koja je godinama podržavala naš rad, Hrvatski Svjetski Kongres, UACRA – Međudruštveni Odbor Hrvatskih Udruga i Ustanova u Argentini, Državni Ured za Hrvate koji žive izvan Republike Hrvatske i Savjet Vlade za Hrvate koji žive izvan Republike Hrvatske.

S druge strane, potrebno je i spomenuti bliske veze s drugim izdanjima s kojima smo djelovali iste ideale i ciljeve, a koje su bile objavljenje na drugim jezicima i to: na hrvatskom jeziku Hrvatska Revija, ne engleskom Journal of Croatian Studies i na njemačkom Kroatische Berichte.

Suradnja sa časopisom Journal of Croatian Studies traje još do dan danas, a moramo spomenuti i internetske portale s kojima smo osnovali Croatian Constellation, sa sjedištima u New Yorku, Montrealu i Buenos Airesu te suradnicima u drugim gradovima.

Iako je istina da glavni cilj ovog i drugih izdanja se postigao uspostavom Republike Hrvatske, vidimo da su i naši ciljevi širenje hrvatske kulture i utvrđenje Hrvatske kao suverena država u današnjem svijetu, te hrvatskog identiteta i hrvatske kulture među brojnim hrvatskim iseljenicima i potomcima. 

Dan danas vršimo ovaj rad objavljujući na različitim načinama koja nam omogućava Internet i to: e-mailovi, Web sajtovi, blogovi, Facebook, Twitter, YouTube, ebooks (elektronske knjige) i druge.

Ali unatoč svim ovim elektonskim sredstvama, razumimo da izdanje na papiru je još dan danas jako važno, iz tog smo razloga izdali neke knjige na papiro kao: “Hrvatska i svoja sudbina” i “Hrvatska: Mit i realnost”, našeg premin

Prijašnji http://historiadestudiacroatica.blogspot.com.ar/2015/08/021-studia-croatica-povijest-50.html


Sljedeći 

Copyright © All Rigths Reserved - Todos los derechos reservados - Sva prava pridržanaNo comments:

Post a Comment