Thursday, 27 August 2015

002 Studia Croatica – Povijest - Bleiburška tragedija

Studia Croatica – Povijest 1960-2015

Bleiburška tragedija

Od posebnoga značenja bilo je izdanje cijeloga godišta 1963. na 390 stranica pod naslovom La Tragedia de Bleiburg – Bleiburška tragedija, s opsežnim povijesno-političkim analizama događaja koji su prethodili ovoj tragediji i dokumentima zločina počinjenih u Bleiburgu i na putovima smrti.

Potrebno je istaknuti, da je to bila prva dokumentarna knjiga o pokolju Hrvata u komunističkoj Jugoslaviji 1945. na jednom stranom jeziku, španjolskom, sa sažetcima na njemačkom, francuskom, engleskom i hrvatskom. Zanimljivo je spomenuti, da je naslov ove knjige, La Tragedia de Bleiburg – Bleiburška tragedija - naknadno prihvaćen u hrvatskoj publicistici kao opći naziv tih tragičnih događaja svibnja 1945.

O Bosni i Hercegovini


Drugo važno izdanje predstavljaju četiri broja Studia-e Croatica-e iz godine 1965., objavljeni kao knjiga na 344 stranica pod naslovom Bosnia y Herzegovina - Aportes al esclarecimiento del origen de la Primera Guerra Mundial (Bosna i Hercegovina – Prilozi za objašnjenje uzroka Prvoga svjetskoga rata), povodom pedesete godišnjice atentata u Sarajevu na austrijskoga prijestolonasljednika Franju Ferdinanda. Knjiga obuhvaća tri velika studija: "Pitanje Bosne i Prvi svjetski rat" Ive Bogdana; "Bosna i Hercegovina - hrvatske pokrajine" Dominika Mandića i "Politička povijest Bosne" Pere Vukote.

Prijašnji http://historiadestudiacroatica.blogspot.com.ar/2015/08/001-studia-croatica-povijest-uvod.htmlSljedeći http://historiadestudiacroatica.blogspot.com.ar/2015/08/003-studia-croatica-povijest-deseta.html

Copyright © All Rigths Reserved - Todos los derechos reservados - Sva prava pridržana


No comments:

Post a Comment