Thursday, 27 August 2015

001 Studia Croatica – Povijest - Uvod

Studia Croatica – Povijest 1960-2015 

Uvod

Časopis Studia Croatica objavljuje se u Buenos Airesu od 1960. god. Do sada su na španjolskom jeziku u sklopu te revije objavljene oko 11800 stranica materijala o hrvatskoj književnosti, povijesti, kulturnoj baštini i politici. Uredništvo, kojem je na čelu Joza Vrljičak, izdaje tradicionalna izdanja na papiru, te elektronička izdanja na CD-ROMovima, ebooks i Internetu.

Godine 1959., u vrlo neizvjesnoj međunarodnoj situaciji, jedna skupina hrvatskih intelektualaca i državotvornih političkih emigranata u argentinskom Buenos Airesu odlučila je svoju političku djelatnost usmjeriti prema van, prema svijetu koji ih je okruživao.

U tom krugu hrvatskih rodoljuba dugo je sazrijevala spoznaja o potrebi jednog glasila koji bi se na jednom od svjetskih jezika suprotstavio brojnim jugo-komunističkim dezinformacijama i promicao autentičnu sliku o hrvatskom narodu, njegovoj povijesti, kulturi i legitimnim težnjama da živi u vlastitoj neovisnoj državi.

Hrvatsko-latinoamerički kulturni institut

Ujedno, odlučeno je i da se osnuje jedna hrvatska kulturna ustanova, koja će biti ujedno i pokrovitelj časopisa. Tako je ustanovljen Hrvatsko-latinoamerički kulturni institut, danas Institut za Hrvatsku Kulturu kao pokrovitelj revije.

Prvi predsjednik Instituta bio je dr. Božidar Latković. Financijsko pitanje brzo je riješeno, s obzirom da su urednici i pisci radili bez honorara, a troškove tiska i otpreme časopisa preuzeo je Ivo Rojnica te, djelomično u početku, i dr. Mate Luketa.

Gospodin Ivo Rojnica nastavio je i dalje davati svoj obol ovom projektu, ne samo svojim novčanim doprinosima, nego i kao osnivač i član prvoga i slijedećih uredničkih odbora, aktivno sudjelovao u radu revije i Instituta. Također je ovim dvjema ustanovama stavio na raspolaganje uredske prostorije u centru Buenos Airesa. Kasnije su se i drugi uključili svojim doprinosima i tako omogućavali izdanje revije, poput Mira Kovačića i još nekih povremenih podupiratelja.

Osnivači revije osnovali su i prvi urednički odbor, sastavljen od sljedećih osoba (abecednim redom): dr. Anđelko Belić, dr. Milan Blažeković, Ivo Bogdan, dr. Ivo Hühn, Branko Kadić, Srećko Karaman, braća dr. Božidar i dr. Radovan Latković, dr. Mate Luketa, dr. Franjo Nevistić, prof. Vinko Nikolić, Ivo Rojnica, dr. Pero Vukota i kasnije, prof. Daniel Crljen, Vjekoslav Paver i Ljeposlav Perinić.

Na inicijativu Ive Rojnice grupa se počela sastajati u uredu dr. Radovana Latkovića. Nakon temeljitoga promišljanja vlastitih mogućnosti, odlučili su pokrenuti tromjesečnu reviju na španjolskom jeziku koji je odabran zbog mjesta boravišta i okolnosti jer španjolski jezik nije samo jezik koji je u uporabi u Argentini i u velikom dijelu Južne Amerike, nego i jedan od najraširenijih svjetskih jezika.

Izabrano ime, Studia Croatica, trebalo je označiti izdavački program koji bi, nadilazeći političku propagandu, stručno i dokumentirano obrađivao povijesno-političke, kulturne, socijalne i ekonomske aspekte Hrvatske i hrvatskoga naroda.

Prvi glavni urednik bio je Ivo Bogdan, poznati hrvatski publicist, a prvi tajnik uredništva Branko Kadić, koji je ujedno bio i prevoditelj, jer je kao novinar koji je za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske bio dopisnik "Hrvatskoga naroda" u Madridu dobro vladao španjolskim jezikom.

U mjesecu rujnu 1960. godine tiskan je prvi svezak tromjesečnika Studia Croatica na 96 stranica u čijem uvodniku je istaknuto slijedeće:

"Ova je publikacija namijenjena javnom mnijenju iberoameričkih zemalja, a posebice onima, koji se radi svojega poziva ili svoje dužnosti bave proučavanjem stanja koje vlada u srednjoj i južnoj Europi, područjima sada podvrgnutim komunističkom nasilju. Ova publikacija predstavlja autentični izraz prognanih Hrvata, među kojima se nalazi ne maleni broj intelektualaca, žrtava komunističkih progona. Želja je inicijatora ove publikacije, da obavijesti slobodni svijet o povijesno-kulturnoj baštini svoje stare domovine, o njezinim patnjama, zbivanjima i borbi koju vodi za slobodu i nezavisnost. U isto vrijeme inicijatore potiče i osjećaj zahvalnosti prema američkim državama u kojima su našli svoju novu gostoljubivu domovinu."

Osim redovitog izlaženja revije Studia Croatica, Hrvatsko-latinoamerički kulturni institut i uredništvo Studije Croatice objavili su na španjolskom jeziku još i sljedeće tematske publikacije, odnosno knjige: "Bleiburška tragedija - Dokumenti o masovnom ubijanju Hrvata u komunističkoj Jugoslaviji godine 1945." (na 400 stranica), "Bosna i Hercegovina - Doprinosi za osvjetljavanje uzroka Prvog svjetskog rata" (na 344 stranice), "Hrvatska i sadašnja kriza u Jugoslaviji" (publikaciju je napisao dr. Franjo Nevistić, a izdana je za vrijeme Hrvatskog proljeća 1971. godine), "Hrvatska i njezina sudbina" (izdana 1977. godine), "Poljički statut" (knjiga izdana godine 1995., preveo na španjolski jezik i komentirao dr. Božidar Latković), "Dubrovački Statut – Sedma knjiga", koju je isto tako preveo i komentirao dr. Božidar Latković. Godine 2011. objavljena je na španjolskom jeziku knjiga “Hrvatska: Mit i stvarnost” od C. Michael McAdams.

Sastanci srijedom

Urednički odbor sastajao se svake srijede, analizirajući političke događaje i dogovarajući suradnju za sljedeći broj revije. "Nezaboravna mi je sklada i prijateljsko osjećanje koje je vladalo u tom krugu "u srijedu". Podsjeća me na vrijeme, koje sam doživio u pododboru Matice hrvatske u domovini", piše Radovan Latković u svojoj knjizi "Živjeli smo i borili se za Hrvatsku" (Naklada Jurčić, Zagreb, 2001.).

Krug ljudi oko revije Studia Croatica i Instituta postao je primjer hrvatskoga nacionalnoga zajedništva. Već prvih godina emigracije ti hrvatski intelektualci su osjećali temeljnu potrebu za učinkovitim hrvatskim političkim djelovanjem.

Prvi broj Studie Croatice objavljen je za razdoblje srpanj-rujan 1960., u godini mučeničke smrti kardinala Stepinca. Broj je posvećen zagrebačkom nadbiskupu, a sadrži dva priloga uglednih inozemnih pisaca, Francuza Ernest-a Pezet-a i Argentinca Martin-a Aberg-a Cobo-a.

Prijašnji 


Sljedeći http://historiadestudiacroatica.blogspot.com.ar/2015/08/002-studia-croatica-povijest-bleiburska.html

Copyright © All Rigths Reserved - Todos los derechos reservados - Sva prava pridržana
No comments:

Post a Comment