Thursday, 27 August 2015

017 Studia Croatica – Povijest - Studia Croatica danas

Studia Croatica – Povijest
Studia Croatica danas

Časopis je dan danas namijenjen uglavnom hrvatskim iseljenicima koji ne vladaju jezikom domovine svojih predaka, ali koji se osjećaju povezani s njome osjećajem pripadnosti i čežnje. Budući da je napisan uglavnom na španjolskom jeziku, časopis Studia Croatica je posebno važan glasnogovorink što se hrvatskih tema tiče u kulturnim i znanstvenim međunarodnim krugovima. Danas, nakon 55. godina svog osnivanja, Studia Croatica se izadala te izdaje se u različitim oblicima i to:

- Printana izdanja – do 2004. godine izdali su se 146 brojeva, što ukupno znači 11800 stranica. Zbog financiskih razloga i tehnoloških promjena, prestalo se izdavati časopis na papiru, a umjesto toga, časopis se počeo izdavati u različitim electronskim oblicima koji će se niže nabrojiti. Ipak kad možemo i to povremeno, izdajemo tiskani materijal, kako smo prethodno spomenuli.

- Stranice na Internetu – virtualni muzej www.studiacroatica.org je najveći u hrvatskom iseljeništvu (sastoji se od 23000 stranica tiskanog teksta, pretvorenog u digitalni format). Tekstovi se objavljuju na španjolskom, engleskom, francuskom i hrvatskom jeziku. Svake godine se dodaju oko 1500 stranica novog materijala.

Studia Croatica se objavljuje na Internet na slijedećim sajtovima:

A s druge strane i dio je izadavačke grupe skupa s Croatian World Network (www.croatia.org), www.croatianhistory.net i www.croatianworldcalendar.com

- Studia Croatica izdaje biltene koji se šalju putem e-maila na 5000 elektronskih adresa diljem svijeta (3700 u Argentini, 800 u Čileu, 350 u Peru, itd.). Brojne su ustanove i osobe koje traže da njihove informacije budu objavljenje. Najmanje šest radio postasa upotrebljavaju naš materijal tijekom svojih programa koji su namijenjeni hrvatskom zajednici.

- Studia Croatica ima ugovor s Croatian Academy of America, kojem urednici Studia Croatica skeniraju brojeve njihovog časopisa Journal of Croatian Studies, pa na taj način člankovi tog važnog časopisa su dostupni čitateljima preko Interneta.

- Studia Croatica često prima molbe ljudi koji traže svoja korijena i kontakt s obitelji. To je neizmjerno važan rad, koji stalno raste.

- Prigodom 45. obljetnice osnutka revije, izdali smo knjigu u CD-ROM formatu pod naslovom: “Kulturna povijest Hrvata u Argentini 1947. - 2005.”

Osim svoje uloge na području kulture, važna je i informativna uloga časopisa zato što povezuje Hrvate koji žive u iseljeništvu s domovinom svojih predaka i upučuje ljude na Hrvatska Veleposlanstva u Buenos Airesu i u Santiago de Čile. Prigodom provođenja raznih projekata veleposlantava i ostalih ustanova, Studia Croatica surađuje objavljujući informaciju, a posebno što se tiče hrvatskog iseljeništva.

- Godine 2005. smo izdali CD-ROM pod naslovom “Hrvatska povijest”. Najnovije izdanje (2014.) sastoji se od 1500 stranica u formatu PowerPoint, uključujući 800 slika. Taj CD-ROM je bio jako dobro primljen od strane publike.

Prijašnji http://historiadestudiacroatica.blogspot.com.ar/2015/08/016-studia-croatica-povijest-hrvatska.html


Sljedeći http://historiadestudiacroatica.blogspot.com.ar/2015/08/018-studia-croatica-povijest-studia.html

Copyright © All Rigths Reserved - Todos los derechos reservados - Sva prava pridržana


No comments:

Post a Comment